Společnost úspěšně realizovala nebo v současné době realizuje tyto dotované proj ekty ze strukturálních prostředků Evropské unie a ze státního rozpočtu České rep ubliky:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Program Úspory energie

Projekt reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011395 "ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY - snížení energetické náročnosti výrobního procesu"

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti Znojemské strojírny,s.r.o.. Přináší díky úsporám energie ekonomické úspory a ekologické přínosy.

Roky realizace: 2017 - 2018

Operační program Podnikání a inovace – program Rozvoj III

Projekt: č. 2.2RV03/2202 „Další posílení kapacit výroby“

V rámci projektu byly zakoupeny: Dva CNC soustruhy, dvě 5osá (menší a větší) vertikální CNC obráběcí centra.

Roky realizace: 2014 – 2015

Operační program Eko-energie

Projekt: č. 3.1 EED03/1367 "Snížení energetické náročnosti objektů firmy ZS"

V rámci projektu byla provedena tepelná izolace střešní konstrukce výrobní haly a přilehlého sociálně-administrativního přístavku a výměna světlíků se zasklením polykarbonátovými deskami.

Roky realizace: 2013 – 2014