Programy EU 

Společnost úspěšně realizovala nebo v současné době realizuje tyto dotované proj ekty ze strukturálních prostředků Evropské unie a ze státního rozpočtu České rep ubliky:

Projekt OP PIK Úspory energie

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016984

"ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY – úspory energie ve výrobním procesu – technologie"

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti Znojemské strojírny,s.r.o. Úspora energie má vliv na ekonomiku firmy a má i ekologické přínosy.

Rok realizace: 2019

Projekt OP PIK Úspory energie

CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011561

Realizace energeticky úsporných opatření a instalace FVE ve společnosti ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o.

Rok realizace: 2018

Projekt OP PIK Úspory energie

CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011395

"ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY - snížení energetické náročnosti výrobního procesu"

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti Znojemské strojírny,s.r.o.. Přináší díky úsporám energie ekonomické úspory a ekologické přínosy.

Roky realizace: 2017 – 2018

 

Operační program Podnikání a inovace – program Rozvoj III

Projekt: č. 2.2RV03/2202 „Další posílení kapacit výroby“

V rámci projektu byly zakoupeny: Dva CNC soustruhy, dvě 5osá (menší a větší) vertikální CNC obráběcí centra.

Roky realizace: 2014 – 2015

Operační program Eko-energie

Projekt: č. 3.1 EED03/1367 "Snížení energetické náročnosti objektů firmy ZS"

V rámci projektu byla provedena tepelná izolace střešní konstrukce výrobní haly a přilehlého sociálně-administrativního přístavku a výměna světlíků se zasklením polykarbonátovými deskami.

Roky realizace: 2013 – 2014

 

Kodex hodnot