Historie a rozvoj naší firmy

 • 1992

  • Dne 11.6.1992 založilo společnost ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o. sedm členů managementu pobočného závodu Motorpal Jihlava, a.s. ve Znojmě, následně tento závod odkoupili a 1.11.1992 byla s 41 zaměstnanci zahájena výroba.
  • Firma navazovala na více jak 40letou strojírenskou tradici a ihned z počátku byla v souladu s přijatou strategickou linií budována jako specializovaný subkontraktační dodavatel přesných a technologicky náročných obráběných dílců a montážních podskupin

 •  1993 – 2008

  • V následujících letech společnost získává řadu nových zákazníků, vesměs z řad renomovaných evropských finalistů strojů a zařízení v oblastech leteckého průmyslu, výroby textilních, tiskařských a obráběcích strojů, kompresorů a vakuových čerpadel, atd.
  • Firma zvyšuje tržby a počty pracovníků. Obrat dosahuje více jak 100mil. Kč a počet pracovníků přesahuje 140.
  • Certifikace ISO 9001 a 14001 a kvalitativní certifikáty  řady významných odběratelů
  • Inovace strojního vybavení a zavádění progresivních obráběcích a měřících technologií. Postupný nákup 10 CNC soustruhů, 10 CNC obráběcích center a 3D měřícího přístroje.


 •   2009

  • Dramatický pokles tržeb a počtu pracovníků jako důsledek probíhající celosvětové ekonomické krize.
  • Úspěšné překonání tohoto krizového období

 •   2010 – 2012

  • Opětovné zvyšování počtu pracovníků i výroby pro tradiční i nové zákazníky. Významný nárůst podílu výroby komponentů pro letecký průmysl.
  • Znojemské strojírny, s.r.o. jsou jedním ze zakládajících členů „Moravského leteckého klastru“ i „Svazu českých leteckých výrobců“.
  • Firma postupně realizuje rozsáhlý investiční projekt na modernizaci výrobních dílen a obslužných provozů. Tento projekt reprezentuje nákup 12 technologických celků, mj. další 3-5osá obráběcí centra, CNC brusky, CNC soustružnicko-frézovací centrum a mobilní 3D měřící přístroj.
  • Je zaváděn princip štíhlé výroby ( 5S, FMEA, …).
  • Investice do IT a ERP. Upgrade informačního systému-rozšíření o APS pro kvalitnější řízení kapacit a dodacích termínů.
  • Majitelé se za téměř 20 let existence společnosti nezměnili a aktivně se podílí na jejím řízení a rozvoji.

 • 2013 - 2014

  Za pomoci dotačních programů EÚ byla realizována rozsáhlá investiční aktivita a další technologická modernizace firmy:

  • Rozvoj-Výzva III – 6 obráběcích CNC strojů a řada dalších technologických zařízení i speciálního nářadí
  • Eko-energie-Výzva III – zateplení střechy a její osazení novými světlíky

Prodej zboží

Prodej

Počet zaměstnanců

Prodej